Standpunten

1.

Een daadkrachtig, open en eerlijk bestuur

U verdient een doortastend, scherp en betrouwbaar bestuur van de gemeente. Een bestuur dat vóórdat zij beslist, goed luistert naar de inwoners van Deurne, de argumenten afweegt en dan besluit! Een bestuur dat kiest voor een sturende, regisserende rol.

Gezonde bedrijvigheid en volop werkgelegenheid

2.

De gemeente Deurne heeft goede basisvoorzieningen waar we trots op zijn. Zo hebben we een goede infrastructuur zoals een intercitystation, een snelweg, een ziekenhuis, goed en uitgebreid onderwijs en een gezellig centrum met veel terrassen en winkels. Deze voorzieningen en de vele bedrijven die de gemeente rijk is bieden veel werkgelegenheid voor Deurne en de kerkdorpen. DOE! gaat er voor om dit samen met u verder te versterken en uit te bouwen.

3.

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving

Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zijn of haar leven te halen. De gemeente moet klaar staan voor haar inwoners als dit – tijdelijk – niet lukt, bijvoorbeeld door een sociale, geestelijke of lichamelijke beperking. Komende periode gaat de samenwerking met andere gemeenten hierbij een belangrijke rol spelen.

Goed wonen en leven in onze gemeente, dat willen we zo houden

4.

Samen kansen zien, samen kansen pakken! Dat is het credo van DOE! voor het voorzieningenniveau, goed wonen en de leefomgeving in de gemeente Deurne.