DOE! Ontwikkelt!

Bereikbaarheid duurzaam verbeteren

DOE! wil de bereikbaarheid van Deurne verder verbeteren. Wij zetten in op:

 • De realisatie van het snelfietspad naar Helmond.
 • Verbetering en behoud van het Intercity-station.
 • Een betere parkeervoorziening rondom het station.
 • Aanpak van de bestrating en de verlichting van fietspaden zoals Deurne-Liessel.
 • Verbeteren verkeersveiligheid van de Langstraat.
 • Het realiseren van de spoortunnel Binderendreef. Door onze inzet komt hij er eindelijk! We moeten vaart maken om ons centrum te ontlasten en de doorstroom te verbeteren.
 • Het verzinnen van een oplossing voor het effect van de spoortunnel. Denk o.a. aan de ontsluiting van de Rijtse Vennen, de aanpak van de T-splitsing bij Willibrordhaeghe, en het sluipverkeer richting Vlierden.
 • De snelheid op het Knoflookpad e.a. naar 70 km/h.
 • Het aanleggen van een rotonde bij het ESSO-tankstation op de Helmondsingel.
 • Verkenning voor mogelijke knelpunten zoals omlegging van Walsberg-Noord.
 • Een onderzoek naar een tweede ondertunneling van het spoor.
 • Aansporen tot aanpak verstopping A67.

 

Een groene gemeente: schoon, aantrekkelijk en nuttig

Aandacht voor groen is enorm belangrijk. Vanuit het oogpunt ‘klimaatsverandering’ als ook om de woonbeleving; ‘het oog wil mooi groen zien’. DOE! wil daarom meer groen in Deurne, inzetten op groene waterbuffers zodat stortbuien beter worden opgevangen en extra budget vrijmaken voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding en aantrekkelijk groen op zichtlocaties.
Daar waar het openbaar groen een risico voor de veiligheid of andere gemeenschappelijke belemmeringen veroorzaakt, moet de gemeente deze situatie verhelpen.

 

Extra inzetten op verduurzaming

Dankzij DOE! heeft Deurne sinds 2016 de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Wij denken dat er echter veel meer inzet nodig is om dit doel te halen. Daarvoor is een aanvalsplan nodig. Starten met woningen van het aardgas afhalen, woningen beter isoleren, aanschaf van zonnepanelen op woningen en andere gebouwen (zoals sporthallen) bevorderen, ruimte bieden voor zonneweides, schone auto’s en (elektrische) fietsen stimuleren, et cetera. Ook de gemeente zelf moet daarmee aan de slag en het goede voorbeeld geven en werk maken van verduurzaming. Dit in lijn met de global goals van de VN.

 

Energieneutraal vastgoed

De gemeente bezit veel vastgoed. De gemeente moet een strategie opstellen om dit vastgoed energieneutraal te maken. Als gemeente moeten we natuurlijk wel het goede voorbeeld geven, als we van inwoners hetzelfde verlangen. Het mooie is dat het zich ook nog eens terugverdient. De lagere energierekening zetten we in om te investeren!

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De gemeente moet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neerzetten als standaard. Wat DOE! betreft, werkt de gemeente alleen samen met ondernemers wanneer zij ‘MVO zijn’ en koopt zij bij voorkeur met een Fairtrade-gedachte in.

 

Voorkom verspilling

We moeten inzetten op een circulaire economie. Producten zijn zo veel mogelijk (na bewerking) her te gebruiken. Doel is dat uiteindelijk al het afval een grondstof wordt. De ‘markt’ hiervoor is flink in beweging en de gemeente kan hierin een belangrijke rol vervullen. Gaan we door met vooraf scheiden van ons restafval of kan dit slimmer? Daarbij moeten we het kostenaspect en het gemak voor onze inwoners niet uit het oog verliezen.

 

Milieustraat aanpassen

De milieustraat is in de huidige vorm een doorn in het oog. DOE! vindt dat Deurne zelf een goede milieustraat moet hebben. Komende periode willen wij daar werk van maken.

 

DOE! Ontwikkelt kandidaten DOE! Ontwikkelt kandidaten