Kandidaten

1. Marinus Biemans

Wethouder

Mijn naam is Marinus Biemans (geboren in 1980). Ik ben geboren en getogen in Deurne, om precies te zijn tegenover museum De Wieger. Tegenwoordig woon ik daar wederom in de buurt, maar nu samen. Nadat ik eerst als burgercommissielid actief ben geweest, ben ik in 2010 gekozen als raadslid voor DOE!. Sinds halverwege 2016 ben ik wethouder namens onze partij. Ik heb planologie gestudeerd aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Vervolgens ben ik vijf jaar adviseur geweest bij een markttechnisch onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van wonen, bedrijventerreinen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnast heb ik als adviseur bij een woningcorporatie gewerkt, voordat ik wethouder werd.

2. Ine van Bakel

Burgercommissielid

Mijn naam is Ine van Bakel, 58 jaar, geboren en getogen in Deurne. Ik woon samen met mijn partner, met veel plezier, in de Heiakker. Ik was langere periode in de politiek geïnteresseerd. Nadat ik ik me had ingelezen ben ik bij de politieke partij Deurne DOE! Terecht gekomen. Ik vind het, net als DOE!, van belang dat er een open en eerlijke communicatie is naar de burger. Vanuit DOE! ben ik Burgercommissielid voor onder andere de commissie Bestuur. In het dagelijks leven ben ik werkzaam, als casemanager, in de gemeente Meierijstad. Meierijstad is een nieuwe gemeente (1 januari 2017) en is een samenvoeging van de gemeenten Veghel, Schijndel een Sint Oedenrode. Vanuit mijn werk weet is dat het belangrijk is dat iedereen, jong en oud, mee kan doen en dat niemand aan d ekant hoeft te blijven staan. Naast mijn werk en inzet voor DOE! Ben ik actef als voorzitter van de Ondernemersraad van de gemeente Meierijstad. Ik hoop, samen met de andere DOE! Leden, mooie en belangrijke zaken te kunnen realiseren voor de burgers van de hele gemeente Deurne, zover dit in ons vermogen ligt.

3. Michiel Dankers

Raadslid

En ik ben Michiel Dankers. Reeds geruime tijd zit ik in de gemeenteraad van Deurne. Het werk binnen de raad vind ik nog steeds erg interessant en het is ook van groot belang voor Deurne. Er worden beslissingen genomen die mensen in ons dorp direct raken. Zeker in deze tijd waarin de financiële situatie van Deurne slecht is, is dat vaak lastig. Gelukkig zijn we er met de raad in geslaagd maatregelen te nemen die de financiële positie van Deurne versterken zonder veel voorzieningen af te bouwen. Wij hebben gelukkig een partij met leuke mensen waarmee je vriendschappelijk kunt samenwerken en mede daarom blijft het raadswerk leuk om te doen. Binnen de raad houd ik me met name bezig met financiën en algemeen bestuurlijke zaken. Een daadkrachtig, open en eerlijk bestuur vind ik van wezenlijk belang. Er moeten maatregelen genomen worden die niet altijd eenvoudig zijn. Daarvoor moet je niet weglopen en je hebt de plicht als gemeente de inwoners daar goed bij te betrekken en over te informeren. Ik ben 50 jaar, opgegroeid in de Walsberg en na mijn studie Rechten in Utrecht had ik het geluk om naast mijn vroegere lagere school een huis te kunnen bouwen. In het Dagelijks leven geef ik leiding aan een bedrijf met haar hoofdvestiging in Arnhem en dat actief is op het gebied van bouwgrondstoffen. Daarnaast speel ik klarinet bij de harmonie in Deurne en ben ik bestuurslid van een aantal maatschappelijke organisaties.

4. Bram van Neerven

Raadslid

Mijn naam is Bram van Neerven. Ik ben 22 jaren jong, geboren in Helmond en ik woon 10 jaar in de St. Jozef en heb daarvoor in de Heiakker gewoond. Via een maatschappelijke stage op het Peellandcollege ben ik vanwege mijn politieke interesse in 2013 in aanraking gekomen met DOE!. Sindsdien ben ik ‘blijven hangen’ en in 2015 ben ik burgercommissielid geworden. 2,5 jaar later heb ik de kans gekregen om in de raad plaats te nemen. Dat doe ik met heel veel plezier; het is fijn om op deze manier maatschappelijk betrokken te zijn en een steentje bij te kunnen dragen aan een beter Deurne voor iedereen, maar vooral ook voor de jongeren in onze gemeente. We hebben goede scholen in Deurne. Om ervoor te zorgen dat onze goed opgeleide scholieren ook op een goede manier verder kunnen studeren, is het erg van belang dat Deurne een intercity station blijft behouden! Zo zorgen we er ook voor dat werknemers in onze gemeente van de trein gebruik kunnen maken. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat er meer betaalbare woningen voor jongeren komen. Zo houden we onze dorpen levendig. In de raad houd ik me dan ook vooral bezig met duurzaamheid, ruimtelijke ordening en cultuur. Voor de toekomst de meest belangrijke onderwerpen, als je het mij vraagt. We moeten ervoor zorgen dat we zuiniger zijn/worden op wat we in Deurne hebben. DMG, museum de Wieger, museum Techniek met een Ziel, de vele kunstenaars en de Peel zijn zaken die we echt willen behouden! Als jongste raadslid wil ik me extra inzetten voor de jeugd in Deurne. Wij hebben de toekomst! Door verantwoord om te gaan met alles wat we hebben, beslissingen te nemen voor op de lange termijn en niet te vergeten te genieten blijft het geweldig om in Deurne te wonen!

5. Ton Schreurs

Raadslid

Mijn naam is Ton Schreurs, in 1954 geboren te Horn (LB). Tot mijn 19e levensjaar heb ik daar mijn jeugdjaren op zeer aangename wijze doorgebracht. Vanwege mijn verdere opleidingen heb ik tijdens de jaren 1975/1980 o.a. in Sittard, Gemert en Blerick gewoond. In 1978 begon mijn eerste baan in Venlo in het vormingswerk. Door fusies van allerlei scholen in de jaren 1995/1996 ben ik uiteindelijk in het Middelbaar Beroeps Onderwijs in Venray terecht gekomen. Tot mijn pensioen ben ik hier werkzaam geweest binnen de sector zorg en welzijn. Vanaf 1980 woon ik met heel veel plezier in Neerkant, samen met mijn partner en onze 2 zonen. Momenteel ben ik actief in een werkgroep van de stichting ‘Leefbaar en vitaal Neerkant’. Voorheen was ik o.a. lange tijd voorzitter van de dorpsraad Neerkant, was ik enkele jaren voorzitter van de Tennisclub, zat ik als voorzitter in het schoolbestuur van de Willibrordusschool, was ik bestuurslid bij het schoolbestuur van Deurne Zuid en tenslotte ben ik enkele jaren actief geweest als bestuurslid bij SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs Deurne). In 2014 werd ik burgercommissielid voor DOE! waarna ik in 2015 benoemd werd tot raadslid. Zowel binnen de commissie Samenleving als de raad ben ik woordvoerder voor onderwerpen die betrekking hebben op het Sociaal Domein. Hierbij gaat het vooral om WMO, Jeugdwet en Participatiewet gerelateerde onderwerpen. Ik hecht veel waarde aan het creëren van een optimale leefomgeving samen met anderen en zet me in voor het behoud of verbeteren hiervan. Vooral de kleine kernen en natuurlijk met name Neerkant heeft hierbij hoge prioriteit. De uitgangspunten van DOE! sluiten heel goed aan bij mijn eigen ideeën, met name het uitgangspunt dat “Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving”. Momenteel hebben thema’s als de ouderenzorg, de jeugdzorg en burgerparticipatie mijn speciale aandacht!

6. Marjan Vrijnsen - de Corte

Burgercommissielid

Mijn naam is Marjan Vrijnsen - de Corte, ik ben 35 jaar oud en geboren en getogen in de gemeente Deurne. Ik ben opgegroeid in de Zeilberg, maar woon inmiddels al een aantal jaren met veel plezier in de Heiakker met mijn man en onze 3 kinderen. Hoewel ik nog niet zo lang politiek actief ben heb ik wel al geruime tijd de wens om mijn steentje bij te kunnen dragen in de gemeente waar ik mij zo betrokken bij voel. Samen nadenken over wat goed gaat en wat beter kan, en als verbetering noodzakelijk is hoe krijg je dat dan samen voor elkaar? Vanuit die overtuiging ben ik 17 jaar geleden planologie en ruimtelijke ordening gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Destijds afgestudeerd op ‘de kwaliteit van het landelijk gebied’, herken ik nu nog steeds de actualiteit in de discussies over de herinrichting van het buitengebied van Deurne. Hoe kun je uit de verschillende visies en belangen aanknopingspunten destilleren voor een landelijke gebied met kwaliteiten voor ons allemaal? Na afronding van mijn planologie opleiding heb ik een 1ste graads lerarenopleiding in het schoolvak aardrijkskunde gevolgd. Na een korte periode les gegeven te hebben op het Peelland College in Deurne en even geroken te hebben als planoloog aan het politieke klimaat bij de Provincie Noord-Brabant, heb ik mij middels een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven verder verdiept in het hoger technisch onderwijs en de opleiding van leraren. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar werkzaam als adjunct opleidingsdirecteur ‘Industrial Engineering’ aan deze universiteit. Kwalitatief goed onderwijs vind ik enorm belangrijk, het is een voorwaarde om onze jeugd in de toekomst te laten slagen. Ik vind het belangrijk dat de gemeente Deurne hier haar rol pakt en meedenkt over hoe onderwijs te verbinden met het bedrijfsleven en mogelijkheden schept om onze jeugd, met al hun mogelijkheden, te behouden voor onze regio. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig (tekenen en schilderen, knutselen met de kinderen), vind ik het heerlijk om in de zomer lekker in de tuin te rommelen, lees ik graag een goed boek, en kan ik uiteraard enorm genieten van mijn gezin.

7. Wim Luijten

Raadslid

Ik ben Wim Luijten, 67 jaar en woonachtig in Helenaveen. 40 jaar geleden getrouwd met Annie van Hal. We hebben samen 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Op het moment ben ik deeltijd bedrijfsleider op het bedrijf dat ik zelf 45 jaar geleden begonnen ben. Mijn hobby's zijn muziek maken, motorrijden, schaatsen, op vakantie gaan en samen met de kinderen en kleinkinderen leuke dingen doen. Ik ben een lid van de dorpsraad van Helenaveen waardoor contact optimaal gebruikt kan worden om korte lijnen te leggen met de gemeente Deurne. Als vrijwilliger houd ik me ook bezig met schoon Helenaveen en de boomplant. Als raadslid heb ik me de afgelopen 4 jaar bezig gehouden met ruimtelijke ordening en wonen en vastgoed. Het realiseren van het fietspad aan de Lagebrugweg en het begin dat gemaakt is om de Soemeersingel en de Koolweg op te knappen zijn zaken waar ik trots op ben! Bij ruimtelijke ordening is na tientallen vergaderingen de derde herziening bestemmingsplan buitengebied vastgesteld, waardoor boeren en burgers weten wat de mogelijkheden zijn als ze plannen hebben. De komende 4 jaar wil ik me als raads- of commissielid inzetten om voldoende recreatiemogelijkheden voor de inwoners en toeristen te realiseren in onze mooie Peel. De energietransitie naar energieneutraal en nul op de meter hebben mijn volle aandacht. Zijn er vragen of problemen, ik ben altijd bereid om met u in gesprek te gaan.

8. Elke Coppus-Verhees

Burgercommissielid

Mijn naam is Elke Coppus, bijna 38 jaar, en geboren en getogen in de Koolhof in Deurne. Sinds 2009 woon ik samen met mijn man Sjors met veel plezier in de Vennen. Bijna zes jaar werden onze twee dochters Yfke en Fiene geboren. Voor onze kinderen is het een hele fijne omgeving om in op te groeien. Sinds vier jaar ben ik burgercommissielid voor DOE!, met name voor de commissie samenleving. Door het commissiewerk zie ik dat opgroeien in een prettige en veilige omgeving niet voor alle kinderen in Deurne vanzelfsprekend is. Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen en ik probeer me hier onder andere via DOE! voor in te zetten. De jeugd heeft de toekomst. Onderwijs en veilige scholen zijn daarbij voor mij belangrijke speerpunten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als communicatieadviseur bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Goede informatievoorziening en open en eerlijke communicatie vind ik heel belangrijk. DOE! heeft hier oog voor en mede daarom heb ik me jaren geleden aangesloten bij de partij. Mijn werkervaring gebruik ik ook als lid van het campagneteam van DOE! De Koninklijke Harmonie Deurne draag ik een warm hart toe. Daarom zet ik me al jaren als vrijwilliger in als bestuurslid van de Vriendenkring en als lid van de pr & communicatiegroep voor deze vereniging. Verder help ik graag mee op de school van mijn dochters, de Tijl Uilenspiegel. Een avond per week ben ik op het hockeyveld te vinden met mijn ‘trimhockey-team’.

9. Koen van Kessel

Burgercommissielid

Mijn naam is Koen van Kessel. Ik ben woonachtig in de prachtige nieuwbouwwijk de Rijtse Vennen. Bij het schrijven van dit stukje ben ik nog 29 jaar. Binnenkort (1 april 2018) ga ik de mooie mijlpaal van 30 jaar bereiken. Voor mij een mooie leeftijd om ook politiek actief te worden en op die manier een steentje bij te dragen aan de gemeenschap van Deurne! Dit ga ik doen als spits (nummer 9) op de lijst van DOE. Een lokale en zeer betrokken partij die de afgelopen vier jaar ook haar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen. En als je het mij vraagt, met succes! In mijn dagelijks werk ben ik vooral met financiën bezig. Afgelopen zomer heb ik, na 8 jaar werkzaam te zijn geweest als accountant bij EY, besloten om de overstap te maken naar Jan Linders. Bij Jan Linders ben ik werkzaam als controller. Een schitterend familiebedrijf die lokale en heerlijke streekproducten hoog in het vaandel heeft staan. Tevens ben ik als externe docent werkzaam aan de accountancy opleiding van de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Naast mijn dagelijkse werk bij Jan Linders en Fontys Hogescholen, ben ik voorzitter van Atletiekvereniging Lopersgroep Deurne (AV-LGD). Dit is de atletiek, hardloop- en wandelvereniging van Deurne en omstreken. Een zeer actieve vereniging die jaarlijks diverse evenementen voor de gehele gemeenschap organiseert. In mijn vrije tijd probeer ik zelf eveneens een beetje sportief bezig te zijn. Gedurende het jaar trek ik regelmatig mijn hardloopschoenen aan om het rondje door Deurne te doen. Daarnaast vind ik het erg leuk om in de zomerperiode regelmatig de wielrenfiets op te stappen. Met vrienden proberen wij jaarlijks in juli een bezoekje te brengen aan de Tour de France waarbij wij eveneens zelf de sportieve uitdaging aangaan. Na al die jaren hoop ik nog een keer de echte klimbenen te vinden  Laat ik voorop stellen dat ik een tevreden inwoner van de gemeente Deurne ben. Over het algemeen vind ik dat zaken goed zijn geregeld. Wat ik in algemene zin belangrijk vind is dat gemeentes zich in de toekomst ook blijven open stellen voor verdere samenwerking tussen en integratie van taken binnen gemeentes. Dit geldt ook voor de gemeente Deurne. Hiermee kun je naar mijn mening de kwaliteit van de dienstverlening vergroten en kosten verlagen. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel van belang dat er op lokaal niveau voldoende aanspreek- en servicepunten aanwezig blijven. Ik kan nog heel veel en lang uitweiden, maar dat doe ik veel liever een keer in een persoonlijk gesprek. Het belangrijkste is dat ik samen met DOE! met erg veel enthousiasme, motivatie en zin de politieke uitdaging in de gemeente Deurne wil aangaan! Hopelijk kunnen wij op woensdag 21 maart op uw stem rekenen!

10. Miriam Jacobs

Ik ben Miriam Jacobs en woon in Vlierden met David Vermeulen. We hebben samen vier kinderen: Thomas, Remco, Lotte en Jonas. 48 Jaar geleden ben ik geboren in het huis waar ik nu weer woon. Het meest bijzondere aan deze terugkeer is dat mijn vader in een mantelzorgwoning in de tuin woont. Een prachtige oplossing voor zowel hem als ons gezin. Ik werk als verpleegkundig specialist bij de Zorgboog in de Nieuwenhof in Deurne en Wellenshof in Liessel. Daar wonen mensen met dementie waarvoor ik de medische zorg verleen. Het is een veelzijdige baan met zowel eenvoudige als complexe medische zaken, zowel verdrietige als grappige momenten. Deze zorg brengt regelmatig ethische dilemma’s met zich mee waarbij een intensief contact met de zorgmedewerkers en familie zeer belangrijk zijn en het elke keer weer maatwerk is. Tevens heb ik de specialisatie Parkinson gevolgd en heb als doel de keten van parkinsonzorg te verbeteren. In mijn vrije tijd speel ik dwarsfluit bij de Koninklijke Harmonie Deurne en ben ik actief in de theaterproducties en kerstconcerten voor deze club. Ook rijd ik graag motor, lees boeken, tuinier, vier carnaval en ga graag naar het theater. Het zal niet verbazen dat ik het belangrijk vind dat de politiek aandacht besteedt aan het goed organiseren van de zorg en specifiek de ouderenzorg. Het is belangrijk om preventief en proactief te werk te gaan. Daarnaast vind ik de aandacht voor cultuur van belang. Het verrijkt je leven, stimuleert je brein en vergroot saamhorigheid

11. Leon van Loon

Mij naam is Leon van Loon. Woonachtig in het centrum Liessel. Geboren en getogen. 52 jaar, getrouwd met Rian. Zij heeft een woonwinkel aan huis. 2 Kinderen Jalou 16 jaar en Joren 13 jaar. Beide zitten op het Peelland College Deurne. Na allerlei opleidingen te hebben doorlopen, van o.a. meubelmaker tot uiteindelijk het Grafisch Lyceum in Eindhoven, ben ik de reclamewereld ingerold. 10 jaar in Deurne gewerkt bij Spiegel Reclamestudio en vanaf 2000 werk ik voor mezelf. Mijn werkzaamheden zijn grafisch ontwerp en fotografie voor bedrijven in de regio en daarbuiten. Tijdens het basisonderwijs van onze kinderen heb ik in de medezeggenschapsraad gezeten. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor veel verenigingen en sportclubs in Liessel en Deurne. Gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en niet te vergeten verdraagzaamheid staan voor mij voorop. Ik hou niet van polderen maar doen. Minder vergaderen, sneller beslissingen nemen. Niet teveel zeuren of teveel naar de eigen portemonnee kijken. Als het iedereen goed gaat, gaat het jou ook goed!

12. Helmy de Louw

Raadslid

Mijn naam is Helmy de Louw (54 jaar). Ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen. We wonen met veel plezier in de Sint Jozefparochie. Ik werk als manager bij de overheid en krijg vooral energie van het beste uit mensen halen. In 2002 ben ik als burgercommissielid begonnen voor DOE! en vanaf 2010 ben ik raadslid. Ik houd me voornamelijk bezig met de thema’s bestuur, veiligheid en visie. Met elkaar het beste voor Deurne realiseren voor nu en in de toekomst. Vanaf mijn jeugd speel ik klarinet bij de Koninklijke Harmonie Deurne. Ik ben vrijwilligster voor het Hofke van Marijke en Goede Doelen. Ik wandel graag door onze prachtige gemeente en geniet al jaren van de Vierdaagse in Nijmegen. Bijzonder vind ik de vele vrijwilligers en sponsoren in onze gemeente die het mogelijk maken dat er veel georganiseerd wordt; prachtige evenementen op de markt, activiteiten voor de jeugd zoals KOZ, 9ZERO en de Walhalla zomerfeesten, fiets- en wandelvierdaagse, dans- en sportevenementen, Nacht van het Witte Doek, Zomerse avonden etc.. Heel veel mooie activiteiten voor jong en oud, veel moois om heel trots op te zijn. Dit zorgt voor verbinding en geeft onze gemeente glans. Goed wonen en leven met elkaar in deze prachtige gemeente, daar wil ik me met DOE! voor blijven inzetten!

13. Simon Donkers

Leuk dat je benieuwd bent wie Simon Donkers op nummer 13 van de Doe lijst is. Ik ben 26 jaar en groot gebracht in de Walsberg. Na een studie traject van het Hub van Doornecollege naar Mbo bouwkunde in Roermond, uiteindelijk uitgekomen bij een HBO diploma “bouwtechnische bedrijfskunde. Met deze rugzak vol kennis heb ik mezelf kunnen nestelen bij een middel grote aannemer in Brabant, namelijk Wijnen Bouw in Someren. Hier behartig ik momenteel de functie werkvoorbereider. Een functie waarin ik me zelf kan door ontwikkelen voor de volgende stap…… In mijn vrije- tijd, ben ik altijd graag bezig, oftewel een echte DOEner. Is het niet het genieten van het Bourgondisch leven, dan ben graag in de weer met een van mijn hobby’s. Verder zet ik me graag in voor de samenleving, dit uit zich in diverse activiteiten die door het jaar heen plaats vinden. Ik heb de eer om bij enkele ontzettende leuke activiteiten een steentje bij te dragen. Als voorbeelden noem ik graag de 2 top avond van het Walsbergs-Bont, Speaker van het Beachvolleybal in de Walsberg en de bonte Mert van kindervakantiewerk in Walsberg. Ook in Deurne mag ik aansluiting geven bij enkele leuke activiteiten; onderdeel van het preekstal duo van de Peelstrekel pub quiz of Derby Time in de Zeilberg. Ik krijg er gruwelijk veel energie van met de juiste mensen samen te werken en iedere keer er in te slagen het gestelde doel te behalen. Een project waar ik jaarlijks veel tijd in steek is het festival 9zero. Gegroeid vanaf het kerkplein in de Zeilberg, naar een prachtige locatie aan de Breemortelweg eveneens in de Zeilberg. Waar kan je aan denken als het over 9zero gaat; 3500 bezoekers, 5 zelf ontworpen podia, veel vrijwilligers, 2 daags festival, vele bekende artiesten. Oftewel wat mijn betreft zetten we samen een mooi festival neer in de gemeente Deurne. Tja eigenlijk al meeeeer dan genoeg over mij, het moraal van mij verhaal. Samen met elkaar krijgen we heel wat voor elkaar. Ik vind het mooi om mensen te verbinden, om zelf een schakel te zijn in de grote ketting. Samen bezig zijn, en samen werken om de doelen behalen. Vaak gaat dit soepel, soms moeten we hier voor knokken. De neuzen de zelfde kant op, en dan komt het vaak goed. De afgelopen 4 jaar vooral vanaf de “tribune” gekeken, hopelijk de kans om de komende 4 jaar dichter bij het speelveld te komen staan. De standpunten die we als DOE! gesteld hebben, passen bij mijn manier van aanpakken. Vooral de punten; leven, ontspannen en verbinden zijn punten waar ik zelf veel gelijkenis in herken. Dat laat niet weg dat ik van de zorg maar ook zeker van de woning markt iets vind. Goed om te zien dat er de laatste jaren diverse CPO project voor de “jeugd” uit de grond schieten. Dit gaat niet vanzelf, we zullen de komende jaren in sommige kernen, hier extra energie in moeten steken. Om samen met jouw aan deze standpunten te werken, kunnen wij je stem goed gebruiken!

14. Bas Bax

Ik ben Bas Bax, 47 jaar en wonend aan de Adriaen van Ostadehof in de Sint Jozefparochie. Getrouwd met Saskia en vader van drie kinderen in de leeftijd van 18, 16 en 12 jaar. Ik ben werkzaam in de recycling business en voetbal bij de veteranen van SJVV, verder ben ik ook lid van tennisvereniging Op Dreef. Ik vind het belangrijk dat inwoners van Deurne actief betrokken en geïnformeerd worden bij de besluitvorming binnen de gemeente.

15. Nelleke Oosterveen

Ik ben Nelleke Oosterveen, 32 jaar, woon samen met Jan en onze 4 kinderen (13, 12, 4 en 2 jaar oud) in het mooie Helenaveen. Na het behalen van mijn SPW en PABO diploma ben ik gaan werken als dienstverleningscoördinator in de gehandicapten zorg bij stichting Dichterbij. Mijn passie is fotograferen, daarnaast ben ik lid van het jeugdbestuur van de tennisclub in Helenaveen en zet ik me in voor de kermis in Helenaveen om dat stukje traditie in leven te houden. DOE! Leeft! is voor mij een belangrijk onderdeel van het programma. Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor ideeën van inwoners, deze weten namelijk het beste wat nodig is voor en wat er leeft in hun omgeving. Eigen verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid en draagkracht, dat stimuleert tot initiatieven, dan Leeft het!

16. Joost van der Zanden

Mijn naam is Joost van der zanden, 24 jaar en ik woon in Zeilberg. In 2017 heb ik de studie ICT & Media Design afgerond op de Fontys in Eindhoven, waar ik tijdens deze studie gestart ben met een eigen onderneming genaamd Maladoo. Hier houd ik me bezig met het ontwerpen en bouwen van websites met daarnaast het maken van reclamemiddelen. Dit doe ik tot op de dag van vandaag met veel plezier en werk daarnaast bij Buro 3 in Deurne en Spiqle in Nuenen. In mijn vrije tijd voetbal ik bij ZSV, waar ik al zo lang ik me kan herinneren lid ben. Ik speel daar laaste man in het tweede elftal. Dit is mijn eerste jaar dat ik op de lijst van DOE! sta. Ik ben hiermee in aanraking gekomen, omdat DOE! me benaderde voor het maken van deze website. Wat me hierbij aansprak was het enthousiasme dat iedereen had en de drive om verschillende jonge ondernemers uit deurne te betrekken bij het voeren van de campagne. Dit is direct het punt wat ik belangrijk vind: (jong) ondernemen resulteert in mijn ogen in een gezonde, kwalitatief sterke samenleving. Je kiest iets wat je écht leuk en de moeite waard vind en daar start je je eigen onderneming in. Omdat je er dan vol voor gaat, leer je beter, sneller en lever je meer kwaliteit, omdat er passie in het spel is. Ondernemen is ook voortdurend ontwikkelen en verbeteren, wat betekent dat je altijd in beweging bent.

17. Milou van Nunen

Mijn naam is Milou van Nunen, ik ben 23 jaar en woonachting in Deurne. Geboren in de Vlier Noord en sinds 2017 samenwonend in d’n Heiakker. Na mijn studie aan het CIOS voor bewegingscoördinator, ben ik verder gaan studeren voor docent lichamelijke opvoeding aan de Sporthogeschool in Eindhoven. Momenteel loop ik mijn afstudeerstage op het Peellandcollege. Onderwijs op maat, waarbij elke leerling zich mag en kan ontplooien is één van mijn speerpunten. Ik ben actief bij gymnastiek vereniging KDO Deurne waar ik met veel plezier wekelijks lesgeef aan verschillende groepen en niveaus. Sport en bewegen vind ik belangrijk. Naast het plezier en de sociale contacten is het ook goed voor de gezondheid. Iedereen moet lid kunnen zijn van een sportvereniging en deel kunnen nemen aan beweegactiviteiten. Vooral standpunt drie past goed bij mij; ‘Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving’. Ik denk in kansen om samen met alle inwoners op een prettige en gezonde wijze te leven in de gemeente Deurne. Daar zet ik me graag voor in. Daarnaast ben ik vrijwilliger voor de theatershow Part of the Culture en bij de organisatie van het Sportgala Deurne. “Ik beweeg graag en DOE! beweegt mee!”

18. Dirk van der Kant

Bestuur

Mijn naam is Dirk van der Kant. Ik ben geboren en getogen in Liessel, waar ik tot op heden nog steeds woon. Bij DOE! vervul ik de functie van penningmeester. Onlangs heb ik, na diverse jaren werkzaam te zijn geweest als accountant bij EY, de overstap gemaakt naar een internationale productieorganisatie. Hierbij ben ik werkzaam als controller. Naast mijn baan volg ik de masteropleiding Controlling aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook organiseer ik met vrienden muziekevenementen onder de naam van Abstract Events. In mijn vrije tijd ben ik graag in de sportschool te vinden en sta ik graag in de keuken met mijn vriendin Lise. Ik vind dat de inwoners van de gemeente Deurne nu aan zet zijn. Veel kennis over de gemeente Deurne zit immers bij de inwoners zelf. Het is hierbij belangrijk dat zowel kleine als grote initiatieven gehoord worden. Kortom, we moeten ons blijven inzetten voor burgerparticipatie. Een ander speerpunt is het stimuleren en ontwikkelen van betaalbare woningbouw voor starters. De jeugd van Deurne dient namelijk behouden te blijven. Daarnaast is de economie weer volop in beweging. Dit brengt vele kansen met zich mee. Deze kansen moeten we grijpen door ondernemers snel van dienst te zijn. Hierdoor wordt het behoud van ondernemers gerealiseerd en zal dit mogelijkheden bieden voor nieuwe ondernemers. Tot slot blijft het open en eerlijk besturen van de gemeente Deurne natuurlijk het kernpunt.

19. Bart Ugen

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Bart Ugen en ik ben 31 jaar oud. Ik woon alleen en ik woon in het altijd gezellige Neerkant. Ik ben werkzaam als verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en ben daarnaast actief als vakantievrijwilliger voor de Zonnebloem. Mijn hobby’s zijn darten en voetbal, dat laatste vooral passief dan. Ik ben actief als verenigingsscheidsrechter voor Neerkandia en fluit daarnaast ook geregeld in het zaalvoetbal. Binnen het darts ben ik ook actief als secretaris van de Peelland Dart Bond. Ik ben bij DOE! gevraagd en was direct enthousiast. Ik ben iemand die ondernemend is en ik lever graag een bijdrage aan een mooie gemeente. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Binnen Neerkant is het erg goed nieuws dat er inmiddels een goede start is gemaakt met de aanpak van onze dorpskern. We gaan ervoor dat de nieuwe kern er fantastisch uit komt te zien en dat de lokale bedrijven van de gunstige inrichting kunnen profiteren!

20. Lucie Martijn

Ik ben Lucie Martijn, getrouwd met Hans de Bock, we hebben twee studerende kinderen. Ik woon in Deurne Heiakker en heb bijna 25 jaar een verloskundige praktijk gehad in de gemeente Deurne. Ik ben 12 jaar burgercommissielid geweest voor zorg, onderwijs en welzijn. Ik ben ook raadslid geweest voor DOE! op het WMO dossier maar mijn zetel is in 2016 overgenomen door Ton Schreurs omdat ik de raadswerkzaamheden niet mocht combineren met mijn huidige functie bij de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. Ik blijf betrokken op het WMO dossier, bezoek fractievergaderingen met WMO agendapunten. Dat is een goede manier om bij te blijven. Er is veel aandacht en expertise voor de WMO binnen DOE!, dat spreekt me aan!

21. Rob van Berlo

Mijn naam is Rob van Berlo, ik ben 25 jaar en dit jaar sta ik voor de eerste keer op de lijst van DOE! voor de gemeenteraadsverkiezingen in Deurne. Ik ben geboren en getogen in deze prachtige gemeente en als jonge inwoner wil ik mezelf sterk maken voor de jongeren in de samenleving. Deze leeftijdsgroep is de laatste jaren beslist niet vergeten door mijn partij, maar er kan nóg meer voor gedaan worden. Mijn vriendin en ik zijn de trotse ouders van twee prachtige dochters en kort geleden zijn we samen ingestapt in een CPO- project. Hierbij bouw je samen met anderen in eigen beheer je nieuwe woningen. Spannend dus en vooral tijdens dit traject heb ik gemerkt dat wanneer je er samen de schouders onder zet je machtig veel kan bereiken. Nu wonen we nog boven de voormalige Bio Vink en hoewel bivakkeren in een gemeentelijk monument best charmant is zien we toch wel uit naar de gemakken van ons nieuwe huis. Ik ben werkzaam als manager in de horeca en heb in die hoedanigheid dagelijks veel contact met jongeren en ik ben voortdurend bezig met sfeer en gezelligheid. Het komt dan ook wel heel goed uit dat ik zelf bijzonder houd van lekker eten en gemoedelijk genieten met familie en vrienden.

22. Linda Nelemans

Mijn naam is Linda Nelemans-Snijders, in 1979 geboren en getogen in Deurne. Samen met mijn man Bart en onze 3 kinderen (Tim, Bas en Lara) wonen we in de Vennen. Bij NXP Semiconductors in Eindhoven ben ik werkzaam als Financieel Controller. Naast mijn werk verder actief en betrokken bij de school van onze kinderen (BS Tijl Uilenspiegel) als penningmeester van de ouderraad. Mede betrokken bij de organisatie van de Avondvierdaagse in Deurne voor de kinderen van de Tijl. Sinds januari 2017 mag het “Oud Papier” weer maandelijks door verenigingen opgehaald worden. De ouderraad is zeer blij dat wij dat samen met Kindervakantieweek Deurne in onze wijk mogen doen de komende jaren. Dit is financieel interessant voor de gemeente, en ook voor de ouderraad, zodat we elk jaar extra leuke dingen voor onze kinderen kunnen organiseren en op die manier de vrijwillige ouderbijdrage op school zo laag mogelijk kunnen houden. De jeugd heeft de toekomst. Daarom moeten we er samen voor zorgen, dat het nog aantrekkelijker wordt om in Deurne te werken, wonen en leven. Ik steun DOE! omdat het een sociale partij is, die naar de burgers toe gaat in alle kerkdorpen van de gemeente Deurne om te luisteren wat er speelt, wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden.

23. Joan van Wetten

Ik ben Joan van Wetten, geboren op 31 juli 1962 in Helmond. Na het behalen van mijn MTS diploma bouwkunde ben ik gaan werken bij een klein bouwbedrijf in Asten, na enkele jaren ben ik gaan werken voor het grotere bouwbedrijf Heijmans, waar ik inmiddels dertig jaar werkzaam ben. Ik woon heel mijn leven al in Deurne, tijdens mijn jeugd in de Houtenhoek en toen ik ging trouwen ben ik in de Heiakker gaan wonen. Ik ben getrouwd met Anja van de Cruijs en samen hebben we drie kinderen. Mijn hobby’s zijn zwemmen, klussen rondom huis, golfen en op vakantie gaan. Ik ben nu ongeveer twaalf jaar voorzitter van zwemvereniging de Deurnese Watervrienden. Als voorzitter kom ik steeds meer onderwerpen tegen die de politiek van de gemeente Deurne raken. Recent onderwerp is o.a. het voortbestaan van het zwembad in Deurne. Tevens ben ik nu circa acht jaar voorzitter van de Sintcommissie, deze commissie organiseert de intocht van de Sinterklaas in de gemeente Deurne. Om meer te kunnen betekenen voor de verschillende verenigingen in de gemeente Deurne heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van de Politieke Partij DOE! Ik weet zeker dat ik in deze hoedanigheid nog meer kan betekenen voor alle verenigingen in de gemeente Deurne.

24. Erwin Boerenkamps

Geboren en getogen in Bakel tot mijn 21e levensjaar en daarna in de Heiakker komen wonen, samen met mijn vrouw Carola en onze zoons Jurre en Stijn. Het leven staat naast mijn werk als vestigingsmanager en fiscalist bij Flynth Deurne al heel lang in het teken van vrijwilligerswerk en maatschappelijk werk, met name in het voetballeven en het carnavalsleven. Het hele gezin wordt daar in meegezogen en dat doen wij graag. DOE! past in dat plaatje: zelf het initiatief nemen en zorgen dat het slaagt.

25. Danny Verhoeven

Mijn naam is Danny Verhoeven, ik ben 43 jaar en al vrijwel geheel mijn leven woon ik in de Sint Jozef parochie in Deurne. Ik ben afgelopen jaar getrouwd en samen hebben we vier kinderen. We zijn wachtende op de voltooiing van ons nieuwe huis op de façade in Deurne en daar kijken we erg naar uit! Na met veel plezier gewerkt te hebben in kinderpsychiatrie en speciaal onderwijs heb ik nu mijn plek gevonden als docent biologie/verzorging bij het Hub van Doornecollege in Deurne. Als mentor van een eerste jaars-klas geniet ik van de spontaniteit en gezelligheid van deze fantastische doelgroep. Samen met collega’s zorgen we voor een veilige omgeving waar de leerling zichzelf kan en mag zijn, en op die manier trots kan zijn op behaalde resultaten en het simpelweg lekker in je vel zitten. Naast het Hub van Doorne bevindt zich Tc op Dreef. Een zeer goed draaiende tennisvereniging die zich kenmerkt als gezellig, goed georganiseerd en vooral een ons kent ons mentaliteit waar iedereen van harte welkom is. Ik ben er trots op dat ik al meer dan twintig jaar deel mag uitmaken van het bestuur. Ik ben verantwoordelijk voor de kantine, voor de jeugdcompetitie en mag als vice voorzitter mijn steentje bijdragen. Samen met de leden werken we al jaren aan een gezonde vereniging, die hard aan de weg blijft timmeren aan bijvoorbeeld duurzaamheid en sportverbreding. Dit jaar zal het gehele park worden voorzien van led-verlichting en zal een padel-baan worden aangelegd. Zo geven we extra opties om te tennissen voor jong en oud. Het opzetten van een jeugdplan is een welkome aanvulling geweest op de bestaande situatie. Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend dat Tc op Dreef in samenwerking met IVO Deurne leerlingen de kans biedt om elke week tijdens de gymlessen een balletje te mogen slaan. Om van kleins af aan te kunnen en mogen genieten van een vereniging maakt het dan nog eens extra bijzonder dat ik deel uit mag maken van de jubileumcommissie die een leuk plan gaat opzetten voor het veertig jarig bestaan van Tc op Dreef in 2019. Naast werk en tennis vind ik het vooral fijn om thuis te zijn, om te genieten met mijn gezin, familie en vrienden. Ik hou van lekker koken, samen genieten en een heerlijk speciaal biertje. Ik vind het met name erg prettig dat DOE! in het verleden er mede voor heeft gezorgd dat de rondweg niet dwars tussen de sportverenigingen door is gelegd. De rondweg mag echter wel naar 70 km per uur zodat het aantrekkelijker wordt om er gebruik van te maken én het onderzoek naar tweede spoorwegtunnel is belangrijk voor een goede bereikbaarheid van en naar Deurne. Het scholenvierkant in Deurne is uniek. Veel leerlingen komen vanuit eigen regio maar ook ver daarbuiten genieten van het onderwijs dat bij hen past. Het wordt wel steeds drukker op de spitstijden en logische maar vooral veilige fietsroutes (Liessel-Deurne) zijn van enorm belang. Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor elke weg gebruiker.

26. Leny van den Eijnden

Mijn naam is Leny van den Eijnden, ik ben 53 jaar en ik ben horecaondernemer van beroep. Wij, mijn man Bert, onze kinderen en ik, hebben aan onze bedrijven vaak meer dan een dagtaak, maar we doen dit werk al jarenlang met veel plezier. Samen met onze meer dan 60 collega's doen we elke dag weer ons uiterste best om al onze gasten -en dat zijn er nogal wat- tevreden naar huis te laten gaan. Vanaf mijn werkplek op ons kantoor en vanuit mijn woonkamer, kijk ik uit over een heel mooi stukje Deurne; de Peel. Een natuurgebied waar we niet alleen trots maar ook nog eens zuinig op moeten zijn. De komende jaren ondergaan diezelfde Peel én haar omgeving grote veranderingen. De hogere waterstand, die nodig is om het hoogveen weer aan te laten groeien, heeft verregaande gevolgen. Zowel voor het natuurgebied zelf als voor het woon- en werkklimaat in de verre omgeving. Natuurlijk is het van wezenlijk belang dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan en dat is voortdurend zoeken naar de juiste balans. In de Werkgroep Peelvenen-Leegveld worden deze plannen besproken. En op die plek zet ik me in voor de belangen van bewoners en ondernemers in de omgeving en van alle Deurnenaren die er van moeten kunnen genieten. Wat mij bij DOE! aanspreekt is dat er rekening gehouden wordt met de belangen van alle inwoners en vanuit die optiek de standpunten bepaald.

27. Wilco van de Valk

Wilco staat als kandidaat nummer 27 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 27 voor Wilco van de Valk.

28. Anny van Zundert

Anny staat als kandidaat nummer 28 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 28 voor Anny van Zundert.

29. Werner Geboers

Even voorstellen…, mijn naam is Werner Geboers en ben 42 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in het prachtige buitengebied van kerkdorp Liessel en sinds 2010 woonachtig in Deurne (de Heiakker). Samen met mijn vrouw en dochter wonen we met veel plezier in deze prettige en kindvriendelijke wijk. Ik ben werkzaam bij Kulicke en Soffa te Eindhoven en mijn vrije tijd besteed ik aan het gezin en volleyballen. DOE! staat voor Openheid en Eerlijkheid, twee begrippen die er mij toe hebben besloten om me bij deze partij aan te sluiten. Ik vind het belangrijk dat de gemeente Deurne een prima plek blijft om te veilig te wonen, werken, leren en te recreeren. Een gezonde financiële basis, open dialoog én initiatieven vanuit de burger zijn mijns inziens de ingrediënten tot succes !

30. Jochem Aarts

Jochem staat als kandidaat nummer 30 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 30 voor Jochem Aarts.

31. Resi Goorts

Mijn naam is Resi Goorts, ik ben 53 jaar en geboren en getogen in de Sint-Jozefparochie. Daar woon ik nu nog steeds met veel plezier. Ik ben getrouwd met Peter en wij hebben 4 kinderen in de leeftijd van 17 tot 22 jaar, waarvan er inmiddels al drie zijn uitgevlogen naar de grote stad in verband met werk of studie. Ik werk al meer dan 30 jaar op basisschool De Hasselbraam in de wijk de Heiakker. Daar mag ik 3 dagen per week lesgeven aan de kleuters van groep 1 en 2. Gelukkig blijft er dan nog voldoende tijd over voor hobby’s. Al meer dan 45 jaar ben ik lid van de Deurnese Watervrienden. Daar heb ik het zwemmen geleerd en ook kennis gemaakt met andere disciplines van de zwemsport zoals wedstrijdzwemmen en de Reddingsbrigade. Ook heb ik daar bestuurswerk gedaan en diverse functies in verschillende commissies gehad. Momenteel geef ik op zaterdag zwemles aan de kinderen die oefenen voor het zwemABC en op donderdagavond aan een groep mensen met een verstandelijke beperking. Ik maak deel uit van de opleidingscommissie en tezamen met vele andere vrijwilligers staan wij garant voor kwalitatief goed zwemonderwijs en streven we ernaar dat kinderen het complete zwemABC behalen, zodat ze overal veilig kunnen zwemmen! Verder ga ik twee keer per week hardlopen. Dat doe ik bij nog zo’n gezellige club: Atletiek Vereniging Lopersgroep Deurne. Rondjes rennen op de atletiekbaan of lekker meters maken op de weg of in het bos. Deurne kent een bloeiend verenigingsleven. Ik ervaar het zelf als sporter en heb het gezien toen ik aan de zijlijn stond bij de wedstrijden van mijn kinderen. Dit kan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Dit moeten we koesteren en ik vind het dan ook belangrijk dat we de verenigingen blijven ondersteunen bij hun activiteiten!

32. Justin Janssen

Ik ben Justin Janssen en ik ben 18 jaar. Ik woon in het groenste dorp genaamd Helenaveen. Momenteel studeer ik atheneum aan het Peellandcollege in Deurne. Hier ben ik actief als secretaris in de leerlingenraad waar ik al geruime tijd in zit. Ook zit ik in de medezeggenschapsraad waar ik de leerlingen van het Peellandcollege vertegenwoordig. In mijn vrije tijd doe ik graag tennissen en werk ik bij Cafetaria ’t Veen. Een open en eerlijk bestuur, waar DOE! voor staat, spreekt mij erg aan. Dat is een van de redenen waarom ik bij DOE! ben gekomen. Bovendien is Deurne een gemeente waar we goed kunnen wonen én leven, dat wil ik zo behouden.

33. Rob van Rijssel

Mijn naam is Rob van Rijssel en ben geboren en getogen in Deurne, waar ik al heel mijn leven midden in het mooie centrum van Deurne woonachtig ben. Ik ben 43 jaar en ben 10 jaar getrouwd met Nicole van Rijssel- van de Mortel. Samen hebben we 2 jongens Bor en Sebas. Met ons gezin, hadden wij vorig jaar het genoegen om carnaval 2017 aan te voeren als prinsenpaar van Deurne. Van deze mooie carnavalsvereniging, genaamd De Peelstrekels, ben ik sinds dit jaar voorzitter. Verder geniet ik in mijn vrije tijd van een potje voetbal bij de veteranen van SV Deurne. Nicole en ik zijn samen eigenaar van Bij Rob Menswear in Deurne, waar wij heel veel passie in stoppen. Hiervoor hebben we ook de politiek nodig, want een mooi en gezellig centrum is van meerdere factoren afhankelijk. Ook hier heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in. Ik zie nog genoeg mogelijkheden voor verandering van het centrum van Deurne, wat we samen met zowel ondernemers als gemeente moeten doen, om het voor de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom maak ik me hard voor de lokale politieke partij Doe.

34. Ton Aarts

Ton staat als kandidaat nummer 34 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 34 voor Ton Aarts.

35. Kirsten van Dijk

Ik ben Kirsten van Dijk, 40 jaar. Niet geboren, maar wel getogen in Deurne. Met mijn kinderen (15, 13 en 5) woon ik met veel plezier in de Rijtse Vennen. In het dagelijks leven werk ik als leerplicht consulent in Noord-Oost Brabant. Het is hierbij mijn doel te zorgen dat jongeren die vastlopen, op wat voor manier dan ook, de juiste begeleiding krijgen om met een diploma hun schoolcarrière te voltooien, of op een andere manier hun plek in de samenleving verwerven. Met deze achtergrond en als moeder van schoolgaande kinderen vind ik het onderwijs in Deurne een belangrijk thema en daarover heeft DOE! goede ideeën. In het verleden heb ik me meer ingezet voor DOE! dan nu, maar ben zeker van plan om dit in de toekomst weer actiever te gaan doen.

36. Leon Verdonschot

Mijn naam is Leon Verdonschot, ik ben geboren (1960) en getogen Deurnenaar, getrouwd met Marlies. Wij hebben 2 zonen, Sam is 20 jaar, en Bono 17 jaar. Na mijn opleiding HTS-bedrijfskader heb ik 9 jaar in de vleesverwerkende industrie gewerkt als commercieel manager. Daarna heb ik een eigen bedrijf opgezet in 1990; Habek snacks. Een prachtig produktiebedrijf, waar we samen met meer dan 150 zeer toegewijde werknemers in 17 jaren tijd iets moois opbouwden. In 1997 heb ik mijn bedrijf verkocht en ben ik me gaan toeleggen op projectontwikkeling in de zorg, het geven van bedrijfsadviezen aan startende ondernemers, en opstarten van enkele nieuwe bedrijven, vaak geleid door jonge ambitieuze jongelui die ook participeren. In 2000 zijn wij Prins en prinses van het Peelstrekelrijk geweest, waarna we (ook nu nog) actief bij het carnavalsgebeuren betrokken zijn gebleven. Al meer dan 20 jaar ben ik in diverse functies (vaak op de achtergrond) betrokken bij voetbalclub Sv Deurne. Ik voetbal nog steeds bij het veteranenteam Blue velvets en ben sinds 3 jaar voorzitter van deze mooie club met meer dan 250 vrijwilligers! Als penningmeester was ik ruim 13 jaar verbonden aan het kunstenaarscollectief Destat, en ondersteun ik ook nu nog menig initiatief om Deurne op de kaart te blijven zetten. In mijn resterende vrije tijd blijf ik van de straat met hobby’s zoals live muziek bezoeken, stappen, wijn drinken, koken, klussen rondom de boerderij, tripjes maken naar zuid Frankrijk en dolen door Amsterdam! In een dorp moet je vooral geen landelijke politiek willen bedrijven; absoluut voor mij de belangrijkste reden om DOE! te steunen. Met een enthousiast team maakt DOE! al vele jaren in Deurne het verschil!, in goede en slechte tijden, op een professionele manier met letterlijk oog en oor voor IEDEREEN!

37. Paul Geboers

Paul Geboers, 62 jaar, getrouwd met Petra; twee kinderen Maike, woont in Asten, en Roel, woont in Amsterdam. Ik woon al 38 jaar in de St.Jozefparochie, een geweldig fijne wijk van Deurne. Ik werk 40 jaar op het Peellandcollege, zit in de schoolleiding en geef nog een paar klassen les in wiskunde en sterrenkunde. Voor sommigen heel vreemd, maar mijn werk is ook mijn hobby, doe het nog steeds met veel plezier. Met het streven voor alle kinderen uit Deurne en omgeving: ‘Geweldig dat je schooltijd, ook achteraf, de leukste tijd van je leven is.’ Voor de meeste oud-leerlingen, nu de ouders, hoor ik dat dit goed gelukt is. Petra, mijn vrouw, werkt al meer dan 25 jaar op het Rijtven en probeert daar op een creatieve manier de bewoners een zo goed mogelijke invulling van hun leven te geven. In Deurne is het goed wonen. Een paar krachtige elementen die we moeten koesteren en prioriteit blijven geven: - een sfeervol centrum met de Markt waar veel activiteiten plaatsvinden - een enorm verenigingsleven op sportief en cultureel gebied met een grote groep vrijwilligers - recreatie: binnen vijf minuten in de bossen voor een wandeling of fietstocht - het station, een enorm pluspunt voor de snelle verbinding met de steden (o.a. studerende kinderen) - het realiseren van betaalbare nieuwe koopwoningen voor starters (nu extra inzetten op nieuw betaalbaar huren o.a. voor alleenstaanden) - alle vormen van voortgezet onderwijs, waarbij ik blijf streven naar 1 krachtige vwo (gymnasium/atheneum)-school in Deurne - voldoende blijvende werkgelegenheid in een innovatieve en duurzame industrie en agrarische sector, in het onderwijs en de zorg

38. Jan Brands

Jan staat als kandidaat nummer 38 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 38 voor Jan Brands.

39. Jan Michels

Jan staat als kandidaat nummer 39 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 39 voor Jan Michels.

40. Wilma van Nunen-Blokland

Ik ben Wilma van Nunen-Blokland, 58 jaar en geboren in Leidschendam (Zuid-Holland) als jongste van 9 kinderen. Voor de liefde ben ik in 1983 verhuisd naar Deurne. Hier ben ik met Jos gaan wonen. Eerst in het centrum, maar ik woon al heel veel jaren in de Walsberg. We hebben samen 3 kinderen gekregen, 2 jongens en een meisje. Na een opleiding tot leerkracht, en hier en daar wat invalwerk, werk ik alweer een hele tijd 3 dagen in de week op de administratie bij een bedrijf in Deurne. Daarnaast zing ik in een koor, klus ik geregeld in mijn tuin, vooral in de groentetuin en geniet ik regelmatig van de diverse activiteiten in ons dorp. Ondermeer van de Carnaval. Ik heb het uitstekend naar mijn zin in Deurne. Een mooi en levendig dorp met een mooie mix van Natuur en Cultuur. Met een mooi centrum en een Cultuurcentrum welke we hopelijk kunnen behouden en draaiend kunnen houden. Ook zijn er vele sportmogelijkheden voor de diverse groepen mensen. Een kostbaar bezit. Naast dit alles wil ik aandacht blijven vragen en houden voor een veilig Deurne. Zowel gevoelsmatig als ook letterlijk door een goede bestrating en aandacht voor de groenvoorziening. Daarnaast ook oog voor de natuur en de fietsvoorzieningen, voor een leefbaar Deurne voor iedereen.

41. Ard van de Mortel

Mijn naam is Ard van de Mortel, 45 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in Deurne centrum en woon samen met Ellie en onze drie kinderen Femke, Noortje en Niek in de Lindenlaan, een van de oudste straatjes van Deurne. Samen met Ellie ben ik de derde generatie in ons familiebedrijf dat inmiddels al bijna 60 jaar in de Stationsstraat in Deurne gevestigd is. Ik vind het erg belangrijk dat ons mooie centrum nog beter gaat functioneren voor de gehele gemeente Deurne, met alle voorzieningen die een vitaal centrum nodig heeft: winkels, wonen, horeca, recreatie, gratis parkeren, evenementen en cultuurhistorische waarde. Al deze voorzieningen compact bij elkaar, goed bereikbaar met fiets, auto en openbaar vervoer, zorgen voor een bruisend en leefbaar centrum. Ik heb me jarenlang ingezet in besturen van allerlei ondernemersorganisaties binnen Deurne. Momenteel ben ik voorzitter van Scouting Deurne, een jeugdvereniging met ongeveer 150 leden. Kinderen vanaf 5 jaar beleven bij Scouting Deurne iedere week spannende avonturen in de buitenlucht. Hoe ouder de kinderen, hoe meer er op verkenning wordt gegaan. Vanuit samenspel is er volop ruimte voor fantasie en individualiteit. Samen met ons kaderteam bieden wij kinderen en volwassenen een fijne omgeving waar voor iedereen plek is. zowel binnen in onze accommodatie “de Muggenhof” als buiten op ons bosperceel in de Walsberg “het Uilenbos"

42. Peter van der Horst

Bestuur

Wonend in de St-Jozefparochie, gehuwd met Resi Goorts, samen hebben we vier kinderen en werkzaam bij VDL. Al vanaf de oprichting ben ik actief bij DOE! Nu ben ik achter de schermen als secretaris aan de partij verbonden. Aanleiding om actief te worden was destijds o.a. het bericht dat er een weg (de zuidelijke omlegging) tussen de sportvelden (over de Vloeiendsedreef) zou worden aangelegd. Nu zoveel jaar later kunnen we constateren dat als je maar volhoud je wel degelijk zaken kunt veranderen. De weg is dankzij onze inzet nu aangelegd achter de sportvelden en het scholenvierkant. Dit betekent overigens niet dat er geen werk meer is aan de winkel voor DOE!, integendeel, de verandering rond de WMO, jeugdwerk, sociale uitkeringen, het zwembad… genoeg onderwerpen die onze aandacht verdienen. Hiervoor hebben we in Deurne een goed en krachtig bestuur nodig, dus stem DOE!

43. Lucie Mestrom

Lucie staat als kandidaat nummer 43 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 43 voor Lucie Mestrom.

44. Rob Zimmerman

Ik ben Rob Zimmerman, 55 jaar jong, man van Brigitte en vader van Fabian, Babette, SImonette, Odette en Oliver. Ik ben geboren en opgegroeid in de randstad, maar voor Brigitte naar het Noord Brabantse land verhuisd en zo in het mooie Deurne terecht gekomen. Een stap waar ik nooit spijt van heb gehad. Ik ben altijd werkzaam geweest in de automatisering en de laatste jaren actief als Solutions Design Engineer binnen DSV Solutions in Venlo. Hier houd ik mij bezig met het optimaliseren van logistieke processen en de software voor het beheer van het warehouse. Als vrijwilliger ben ik jaren actief geweest als jeugd hockey coach en mij op verschillende manieren in commissies ingezet voor hockeyclub MHC Deurne. Na zelf een aantal jaar als veteraan gevoetbald te hebben, heb ik binnen voetbalclub SV Deurne in verschillende commissies gezeten en verricht ik hand en span diensten. Op zaterdagochtend ben ik regelmatig op de velden te vinden om bezoekende clubs en scheidsrechters te ontvangen en het wedstrijdprogramma in goede banen te leiden. Binnen DOE! ben ik een aantal jaar als burgercommissielid actief geweest en vele jaren als secretaris in het bestuur gezeten en nog steeds actief betrokken bij DOE! Ik kan mij goed vinden in het programma van DOE! vooral het basis principe Democratisch, Open en Eerlijk spreekt mij erg aan. Ik wil mij graag inzetten voor een gemeenschap die wij met elkaar vorm kunnen geven, die onze kinderen goede onderwijsmogelijkheden biedt, een gunstige economische omgeving is voor werkgevers en middenstand en een goed werkklimaat voor werknemers. Deurne heeft een hoop te bieden, laten wij dit in stand houden, verder ontwikkelen, uitbouwen en van genieten. Mag DOE! ook op uw stem rekenen?

45. Vasiliki Dubois-Bacharidou

Vasiliki staat als kandidaat nummer 45 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 45 voor Vasiliki Dubois-Bacharidou.

46. Jan van den Akker

Ik ben Jan van den Akker, woon in het centrum van Deurne, ben 69 jaar en reeds enkele jaren gepensioneerd, ben gehuwd en vader van twee kinderen, een zoon (40 jaar) en een dochter (43 jaar) en in het trotse bezit van vijf kleinkinderen. Ik was vijftien jaar voorzitter van tennisvereniging Op Dreef in de St. Jozefparochie en momenteel maak ik als vice-voorzitter deel uit van het bestuur van Jeu de bouleclub TicTac en zit ook in de bouwcommissie van deze club, die een nieuwe hal wil realiseren op sportpark Kranenmortel. Tevens ben ik voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Wolfsberg in het centrum van Deurne voor wat betreft de hoofdvereniging en de ondervereniging Woningen. Het betreft hier een appartementencomplex van 59 woningen. Sportief gezien was ik in het verre verleden aktief als voetballer bij o.a. SV Deurne en SJVV, als KNVB-scheidsrechter en recentelijk nog als tennisser. Tegenwoordig verdeel ik mijn vrije tijd als jeu de bouler, met mijn inbreng in de diverse besturen en koerier daarnaast een tweetal dagen per week voor een reproductiebedrijf en breng daarvoor bouwtekeningen e.d. naar klanten. Mijn inbreng bij DOE! zal zich vooral toespitsen op de belangen van de senioren in de gemeente, de ondersteuning van de sportverenigingen en het mede voorkomen van de leegstand van ons winkelcentrum.

47. Marian van Dijk-Schepers

Bestuur

Ik ben Marian van Dijk geboren Schepers en bijna 60 jaar geleden ter wereld gekomen in het klokkendorp Aarle-Rixtel. Na de basisschool en het voortgezet onderwijs lag mijn hart in de zorgsector en ben daar diverse opleidingen in gaan volgen. Dat dat de juiste keuze is geweest blijkt omdat ik tot op de dag van vandaag daarin nog steeds werkzaam ben. In 1980 ben ik samen met mijn man en twee kinderen naar Deurne verhuisd dit i.v.m. het werk van mijn partner. In Deurne gesetteld werd daar onze derde zoon geboren. Inmiddels zijn we in het gelukkige bezit van 4 kleinkinderen. Samen met mijn man run ik naast mijn werk in de zorg een bouwbedrijf. Verder ben ik actief als vrijwilliger voor de zorgcoöperatie Helenaveen als secretariaat, kook ik iedere maand voor een groep senioren in Helenaveen, kook regelmatig met een groep mensen met een beperking en ben af en toe te vinden in de streekproductenwinkel van Helenaveen als medewerkster en als verantwoordelijke voor de wereldwinkelproducten. Als DOE!-lid wil ik mij sterk maken om het prachtige dorp Helenaveen leefbaar te houden.

48. Karel-Hendrik Michels

Karel-Hendrik staat als kandidaat nummer 48 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 48 voor Karel-Hendrik Michels.

49. Nicole Lemlijn

Nicole staat als kandidaat nummer 49 op de lijst van DOE! Stem 21 maart dus Lijst 1, plek 49 voor Nicole Lemlijn.

50. Hans van Dijk

Bestuur

Ik ben Hans van Dijk, geboren in 1950, met Ank getrouwd, twee kinderen en 6 kleinkinderen. Na de HBS in Eindhoven lichamelijke opvoeding en fysiotherapie gestudeerd in Arnhem en in 1976 begonnen als vrijgevestigd fysiotherapeut in Deurne. In 2012 met pensioen gegaan waarna tijd vrijkwam voor andere zaken. In de jaren 80 lid geweest van het Platform Mondiale bewustwording, uitwisselingen georganiseerd met het toen nog Oost-Duitse Bitterfeld bij Leipzig. Actief gehockeyd vanaf mijn elfde, gesquasht en nu fanatiek golfer in Bakel. Nu al meer dan 5 jaar betrokken als coördinator van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij de protestantse gemeente in Deurne. Politiek actief sinds de 90-er jaren als bestuurslid van D66 afd. Deurne, van 1997 t/m 2002 burgercommissielid en bij de start van DOE! drie periodes in de gemeenteraad tot 2014. Mijn aandachtsgebied was de sociale sector, minderhedenbeleid en onderwijs, wat nog steeds mijn belangstelling heeft. Sinds ruim twee jaar ben ik bestuursvoorzitter van de fraaie club DOE!-ers. Er kan een heleboel beter en vooral anders in Deurne en ik sta dan ook voor 100% achter ons verkiezingsprogramma en ik ben er van overtuigd dat de ploeg die straks in de raad komt dit kan verwezenlijken. Wat ik het liefst zou zien is dat er over allerlei hete hangijzers beter overleg gaat plaatsvinden in plaats van hardnekkig met de hakken in het zand tegenover elkaar te blijven staan. Dit geldt voor zaken die spelen in de raad, maar ook daarbuiten. Als nummer 50 op de lijst ga ik toezien en daar waar nodig mijn inbreng geven, uiteraard ook in mijn hoedanigheid als voorzitter.