DOE! Zorgt!

Tijdelijk bijspringen, als dit nodig is

Mensen zorgen zolang mogelijk voor zichzelf. Als het – tijdelijk – niet lukt, moeten de omgeving en de gemeente waar dat kan bijspringen. Dit kan zijn in zorg, inkomen, het vinden van werk, leergeld voor de kinderen of andere voorzieningen. Voor mensen die het nodig hebben, moet goede schuldhulpverlening beschikbaar zijn.

 

Maatwerk voorop

Maatwerk in de zorg staat voor ons voorop; laagdrempelig en persoonlijk zijn daarbij speerpunten. De zorg moet aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Daarbij vinden we goede nazorg belangrijk, zodat herhaling voorkomen kan worden.

 

Zorg dichtbij

De zorg organiseren we dichtbij. Een spreekwoordelijk ‘luisterend oor’, die de mensen daadwerkelijk verder of op weg kan helpen met een specifieke zorgvraag. Met ‘Zorg in Deurne’ hebben we hierin goede stappen gezet. Dit moeten we verder uitbouwen.

 

Sociale netwerken uitbreiden

We blijven inzetten op de versterking van sociale netwerken om eenzaamheid te voorkomen en te bevorderen dat de directe omgeving, zoals familie en vrienden, iemand met een zorgvraag helpt. Cratosvrienden, Ons Plekske in Liessel en de zorgcorporatie in Helenaveen zijn hiervan goede voorbeelden.

 

Ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers

Wij hebben vrijwilligers en mantelzorgers hard nodig. Het is belangrijk dat zij ondersteund worden bij de taak om voor een ander te zorgen. Vooral bij zwaardere zorgtaken moeten ook zij gebruiken kunnen maken van professionele hulp.

 

Samen met inwoners regeldruk in de zorg verlagen

De zorg is een complex thema met veel regelgeving. Daar waar het kan, gaan we samen met inwoners kijken hoe we zorgvragen praktisch kunnen oplossen, zonder onnodige bureaucratie.

 

Één aanpak in de jeugdzorg

In de jeugdzorg zijn vaak meerdere specialisten betrokken. Het is belangrijk dat die specialisten één taal spreken en gericht samenwerken. Er moet één aanpak zijn, waardoor de familie niet onnodig wordt belast.

 

Inzetten op preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moeten we inzetten op preventie en voorlichting. Het is belangrijk dat inwoners weten waar zij terecht kunnen wanneer zij bepaalde signalen in hun omgeving opvangen. Met die signalen moet vervolgens echt iets worden gedaan en niet in een bureaula belanden.

 

Geschikte arbeidsplaatsen

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook kunnen meedoen in de samenleving. Daarom stimuleren we dat voor deze mensen geschikte arbeidsplaatsen worden geboden.

 

DOE! Zorgt kandidaten