DOE! Ontspant!

Zwemvoorziening in Deurne

Bij onze gemeente hoort een zwemvoorziening. Deze is niet alleen belangrijk voor het geven van zwemlessen, maar is ook de thuisbasis van onze actieve zwemverenigingen, vele sporters en recreatieve zwemmers.

 

In de afgelopen periode is geld gereserveerd om een zwemvoorziening die past bij de huidige tijd te kunnen realiseren. Deze moet er zo snel mogelijk komen, omdat de Wiemel op allerlei manieren zijn gebreken begint te vertonen. DOE! vindt het wel belangrijk dat er te allen tijde een zwemvoorziening beschikbaar blijft, ook tijdens een verbouwing of vervanging van het huidige zwembad.

 

Betere mogelijkheden voor buitensport en recreatie

De gemeente moet de bestaande routestructuren voor wandelaars en fietsers verder verbeteren en waar mogelijk uitbreiden. DOE! denkt hierbij bijvoorbeeld aan de verbreding van te smalle fietspaden en het oplossen van verkeersonveilige situaties zoals bij het fietspad ter hoogte van Kaasweg-Koolweg in Helenaveen en de Griendtsveenseweg.

 

Deurnese parels promoten

De gemeente Deurne is een veelzijdige en bruisende gemeente, een zogenaamde ‘Parel in de Peel’. De gemeente Deurne heeft zelf ook vele ‘parels’ voor recreatie en ontspanning, die meer in de spotlight mogen staan en gepromoot mogen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Peel, de Deurnese Markt, het Hippisch Centrum, de Peelrandbreuk, museum De Wieger, het kastelendomein, de Astense Aa etc. Het zijn deze parels die onze gemeente het beleven waard maken en waarom mensen onze gemeente bezoeken om hiervan te genieten. Dit kunnen we verder stimuleren door goede (fiets)verbindingsroutes aan te leggen en bewegwijzering en informatiepanelen te plaatsen. Het kunnen beleven van onze parels draagt bij aan de waardering die mensen hebben voor onze natuur, landschappen, karakteristieke gebouwen en plekken.

 

Musea eerlijke kansen geven

Voor DOE! is ‘kunst en cultuur’ geen sluitpost, maar een belangrijk ingrediënt voor een aantrekkelijke en bruisende gemeente en kansrijk voor het versterken van de vrijetijdseconomie. DOE! vindt het belangrijk dat de Deurnese jeugd al op jonge leeftijd kennis maakt met kunst en cultuur middels kunst- en cultuureducatie. Onder andere museum De Wieger en museum Techniek met een Ziel dragen daaraan bij, zij vertellen een belangrijk verhaal over (de geschiedenis) van Deurne en/of kunst- en cultuurhistorie.

 

Een cultuurcentrum dichterbij onze inwoners

Wij zien dat niet alle inwoners de gang naar het Cultureel Centrum in Deurne (CCD) maken. DOE! vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Deurne dichtbij huis kunnen genieten van kunst en cultuur als ‘maker’ of als ‘consument’. Het Deurnes talent zou meer in het CCD tot ontwikkeling en uiting moeten komen. Het recent opgestelde businessplan is aanleiding om hierover in gesprek te gaan. DOE! vindt een laagdrempelige en gastvrije ontvangst daarbij belangrijk.

 

De Peel: ook voor onze inwoners

De gemeente Deurne is sinds haar ontstaan verbonden met de Peel en heeft haar naam waarschijnlijk te danken aan het bijzondere landschap. Het is daarom begrijpelijk, maar ook belangrijk, dat inwoners het natuurgebied zo waarderen.

 

DOE! wil zich blijven inzetten voor voldoende ruimte om te recreëren in De Peel voor onze inwoners en het creëren van kansen voor de vrijetijdseconomie. Wij vinden dit belangrijk om verbondenheid met De Peel te houden en ervoor te zorgen dat toekomstige generaties er net zoveel waarde aan kunnen hechten als wij.