DOE! Ontspant!

Ruimte om te recreëren, ook in de Peel

We staan aan de vooravond van veel natuurontwikkeling in de Peel. Dat is mooi! DOE! maakt zich hard voor voldoende ruimte om te recreëren voor onze inwoners en het creëren van kansen voor de vrijetijdseconomie.

 

Onze parels promoten

Onze gemeente heeft vele parels voor recreatie die meer in de spotlight mogen staan. Denk aan de Peel, de Markt, de Peelrandbreuk, het kastelendomein, de Astense Aa, etc. Deze moeten we promoten om mensen naar onze mooie gemeente te halen en om hiervan te genieten! Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld goed te kijken naar (fiets)verbindingsroutes, bewegwijzering en het aanbrengen van stallingen op deze locaties. Een goed voorbeeld hiervan is het initiatief van het ‘Tuinpad van mijn Vader’, waarbij initiatiefnemers museum de Wieger willen verbinden met het centrum. Wat ons betreft trekken we deze verbinding ook door naar het kastelendomein.
Hetzelfde geldt voor de mooie natuur in onze omgeving. Natuurlijk moeten we de natuur beschermen, maar mensen moeten ook juist deze kunnen ervaren om de waarde ervan in te zien.

 

Geef Onze musea een eerlijke kans

DOE! wil serieus kijken naar kansen voor museum de Wieger en museum Techniek met een Ziel. Zij vertellen een belangrijk verhaal over (de geschiedenis) van Deurne en/of kunst- en cultuurhistorie. Cultuur is voor ons geen sluitpost en is kansrijk voor het versterken van de vrijetijdseconomie.

 

Culturele Huiskamer van Deurne

Wij willen het Cultuurcentrum en het Hafadrugebouw doorontwikkelen naar de huiskamer van Deurne. Op deze plek moeten inwoners op een laagdrempelige manier samen kunnen komen en gastvrij ontvangen worden. Hier kan Deurnes talent tot ontwikkeling komen.

Cultuur verbindt mensen, het verrijkt ons, versterkt onze identiteit en is goed voor de economie en werkgelegenheid.

 

Vergemakkelijk vergunning (sport)evenementen

Deurne heeft het hele jaar rond vele (sport)evenementen. Daar zijn we trots op! Natuurlijk moet dit aan wet- en regelgeving voldoen, maar we willen het de veelal vrijwilliger zo gemakkelijk mogelijk maken om een evenement te organiseren.

 

DOE! Ontspant kandidaten