DOE! Leeft!

Iedereen moet mee kunnen doen

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving! Het moet niet uitmaken waar je geboren bent, waar je naar school bent geweest, hoeveel je verdient en of je een beperking hebt. Toch zien we helaas op verschillende thema’s de ongelijkheid in onze samenleving toenemen, waardoor sommige mensen niet volwaardig deel kunnen nemen aan het bruisende verenigingsleven of thuis moeten blijven bij de vele mooie evenementen die door onze gemeenschap worden georganiseerd.

 

DOE! wil er alles aan doen om ongelijkheid in onze gemeente te voorkomen door te investeren in gelijke kansen. Denk daarbij aan een ruimhartig sociaal vangnet, het ondersteunen van organisaties en initiatieven (zoals Grip Op Schuld, Stichting Leergeld, Stichting Lezen en Schrijven en de bibliotheek) en het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor iedereen.

 

In de eigen buurt bewegen en ontmoeten

DOE! is trots op het grote aantal verenigingen in Deurne, de Zeilberg, Vlierden, Liessel, Neerkant, de Sint Jozef, Helenaveen, de Walsberg en andere wijken die bewegen en ontmoeten mogelijk maken; ieder op hun eigen manier. Iedere inwoner van onze gemeente moet namelijk in de buurt samen met anderen kunnen sporten, een praatje kunnen maken, ideeën uit kunnen wisselen, iets creatiefs kunnen verwezenlijken, etc. Er moeten voorzieningen aanwezig zijn en in stand gehouden worden om deze activiteiten mogelijk te maken. Na de beslissing om te gaan investeren in maatschappelijk vastgoed is het in het bijzonder voor de Walsberg, Zeilberg en Neerkant van belang om nog dit jaar duidelijkheid te krijgen.

 

De activiteiten zijn leidend, de voorzieningen dienend. In die gedachte wil DOE! ook gaan experimenteren met subsidies voor laagdrempelige evenementen voor ontmoetingen in de buurt. Met name de ideeën van jongeren moeten daarbij een plek krijgen, omdat het belangrijk is om hen aan de gemeente Deurne verbonden te houden.

 

Slimme combinaties maken

We hebben veel maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente. Deze willen we graag in stand houden. Tegelijkertijd kost het onderhoud van deze voorzieningen veel gemeenschapsgeld. Om dat allemaal te kunnen betalen moeten we dus op zoek naar slimme combinaties. Zo kunnen overdag bijvoorbeeld schoolkinderen of ouderen gebruik maken van een bepaalde voorziening en ‘s avonds de verenigingen. De gemeente kijkt samen met verenigingen naar de mogelijkheden en slimme combinaties. Ook moeten er oplossingen gevonden worden voor maatschappelijk vastgoed, zoals het muziekgebouw, want op termijn komt dit gebouw weer leeg te staan.

 

Wanneer de gemeente investeert in (ver)bouw van een voorziening moeten deze slimme combinaties ervoor zorgen dat de voorziening zo optimaal mogelijk wordt gebruikt en aansluit bij de toekomstige behoeften.

 

Iedere kern en kerkdorp een basisschool

Goed onderwijs vergroot de kans op succes in latere fases van het leven. DOE! vindt het dan ook belangrijk dat kinderen veilig en dichtbij naar school kunnen. Iedere kern en kerkdorp heeft daarom recht op een basisschool. Dit houdt de dorpen in onze gemeente ook aantrekkelijk voor jonge gezinnen ongeacht waar je woont.

 

Om scholen veiliger bereikbaar te maken moeten we kijken naar het onderhoud van fiets- en wandelpaden en openbare verlichting en de mogelijkheden voor 30 km zones, zebrapaden en Kiss & Ride-parkeerplaatsen.

 

Hoge kwaliteit onderwijs behouden

De kwaliteit van onderwijs in Deurne is hoog; leerlingen komen vanuit de regio speciaal naar onze scholen toe. Bovendien is het onderwijsaanbod rijk. Leerlingen kunnen in Deurne terecht voor speciaal voortgezet onderwijs, elke vorm van VMBO, HAVO, Atheneum, Gymnasium en MBO!

 

DOE! vindt het belangrijk om ons sterke onderwijsaanbod te behouden en samen te werken met scholen om, daar waar dat kan, nog verder te verbeteren, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid. Daarnaast zou het mooi zijn om samen met scholen te streven naar de predicaten Gezonde School, Excellente School en Brainportschool.

 

Geen plaats voor ondermijnende criminaliteit

Helaas is ondermijnende criminaliteit vaak dichterbij dan dat we ons realiseren. Deurne is met een relatief dunbevolkt buitengebied en mogelijkheden tot snelle ontsluiting (A67, N270) een potentiële thuishaven voor criminelen. We kunnen het echter niet laten gebeuren dat criminelen het voor het zeggen krijgen in Deurne. We gaan dan ook door met initiatieven die criminaliteit bestrijden zoals het Peelland Interventie Team (PIT), de drugsaanpak onder jongeren, grootschalige controles en Whatsapp-groepen. Daarnaast zetten we in op preventie. We proberen ervoor te zorgen dat jongeren uit het criminele circuit blijven, onder andere door de beste kansen te bieden en door jongeren in kwetsbare situaties te helpen.