DOE! Leeft!

Onze inwoners aan zet: de Doe-democratie!

Inwoners hebben eigen ideeën, kennis en kracht in huis om invulling te geven aan initiatieven die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de leefomgeving. DOE! biedt inwoners, dorps- en wijkraden en verenigingen de ruimte voor zowel kleine als grote initiatieven. Het inrichten van een speelveldje, het verlevendigen van de kermis in Helenaveen, Sporthal Belsa in Liessel, de herinrichting van Neerkant en ga zo maar door! Inwoners weten immers zelf het beste wat zij met hun omgeving willen. Daarom moeten we in zo’n situatie waar dat kan zoveel mogelijk beslissingen en verantwoordelijkheid bij hen neerleggen.

Dat we dit menen, laat onze motie ‘Burgerbegroting’ zien, waarin wij de gemeente hierin weer een stap hebben laten zetten. Daar houdt het voor ons niet op! Wij blijven ons inzetten voor burgerparticipatie door te ondersteunen, duidelijkheid te bieden over kansen en mogelijkheden en inwoners te stimuleren initiatief te nemen!

 

Ons onderwijs koesteren en uitbreiden

We hebben in onze gemeente een brede diversiteit aan (middelbare) scholen. Dat moeten we koesteren. Waar mogelijk moeten we samen het onderwijs verder uitbreiden met speciale talentenprogramma’s, een MBO en de verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan een College Tour met lokale ondernemers. Met de komst van het Techniekcentrum Brainport – een technische MBO-opleiding – laten we zien hier echt werk van te maken.

 

Ieder kerkdorp een basisschool

Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een prettig woon- en leefklimaat. Daarom is DOE! van mening dat ieder kerkdorp minstens een basisschool moet behouden. Dit houdt de kerkdorpen aantrekkelijk voor jonge gezinnen.

 

Veilige scholen

Scholen moeten veilig zijn. Ook de toegangswegen, waaronder fietspaden, en andere routes hier naartoe. Daar waar situaties onveilig zijn, moeten deze worden aangepast. Zo is het fietspad tussen Liessel en Deurne voor velen een doorn in het oog. Na uitvoering van het verlichtingsplan, moet naderhand nog een check worden gedaan met de omgeving; is het veilig genoeg? Want dat moet geborgd worden!

 

Sterk op blijven treden

Nog te vaak horen we over (overmatig) drugs- en alcoholgebruik (onder jongeren), van (milieu)fraude, mensen die zich niet veilig voelen, of is er sprake van ondermijning (in het buitengebied). Dit moeten we blijvend aanpakken. Wij gaan door met gestarte initiatieven zoals het Peelland Interventie Team (PIT), Kijk-uit Koolhof/Zeilberg, de drugsaanpak onder jongeren, grootschalige controles, Whatsapp-groepen en andere initiatieven.

 

Positieve energie in het landelijke gebied

DOE! wil de verschillende visies over ons landelijk gebied, zoals we deze in het debat veelvuldig tegenkomen, omzetten in positieve energie om de gewenste veranderingen – die goed zijn voor mens (gezondheid), dier, milieu en ondernemer – te realiseren. Het doel is het realiseren van een buitengebied waar het prettig wonen en leven is. In het buitengebied zorgen duurzame (agrarische) ondernemers ervoor dat er geen overlast ontstaat. De sociale draagkracht wordt hersteld en nieuwe knelpunten worden voorkomen.