Over doe!

De lokale politieke partij DOE! is in 2002 opgericht. Na een eerste termijn in de oppositie zitten we sinds 2006 in de coalitie. Daar hebben we veel bereikt en onze verantwoordelijkheid genomen bij lastige en noodzakelijke beslissingen.

 

Gemeenschappelijk belang van Deurne

De politiek in Deurne kwam voort uit een tijd waar het verlenen van diensten nog werd ingegeven met het oog stemmen te winnen (cliëntelisme). DOE! is wars hiervan en zet zich in voor het gemeenschappelijk belang voor Deurne. Naar dit gemeenschappelijk belang gaan we iedere keer op zoek. De aanwezige verschillen in onze samenleving worden daarbij niet ondergeschikt gemaakt aan een zouteloos compromis. Deze verschillen maken we juist helder, wegen we af om vervolgens een expliciete en uitlegbare keuze te maken. Dit alles niet door mensen tegenover elkaar te zetten, maar samen om tafel.

 

Positief kritische grondhouding

Onze grondhouding is altijd positief kritisch. Positief is een grondhouding voor het benaderen van onderwerpen. Kritisch betekent dat we doorvragen en ook kijken naar wat keuzes betekenen voor de langere termijn.

 

DOE! – Democratisch, Open en Eerlijk

Vanaf onze oprichting zetten we ons volop in op onze sociaal-liberale standpunten. We staan voor de individuele vrijheid van de Deurnese inwoners, een toekomstbestendige en duurzame economie en voorzieningenniveau waarbij we klaarstaan voor mensen die dit – tijdelijk – niet lukt. Dit is een gezamenlijke opgave binnen een netwerk van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven met ieder zijn eigen rol. De crisis zorgt nog meer dan voorheen dat we hier scherp op in moeten zetten om samen het maximale voor Deurne te bereiken.
Om dit te bereiken moet volgens DOE! de gemeentelijke organisatie open en eerlijk zijn om het gemeenschappelijk belang met expliciete en uitlegbare keuzes te maken.

 

Ons doel

Ons doel is het vertegenwoordigen van onze inwoners in de gemeenteraad van de gemeente Deurne een en andere conform onze statuten. We vergaderingen minimaal eens per maand aan de hand van voorstellen die het college van Burgemeester en Wethouders aan ons voorleggen waarbij we als uitgangspunt ons partijprogramma hanteren. Iedere vier jaar stellen we een nieuw partijprogramma op. Onze standpunten verwoorden we in de raads- en commissievergaderingen.

 


Jaarverslagen

Onderstaand zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren te raadplegen. Hierin blikken wij terug op het betreffende jaar aan de hand van onze speerpunten en legt het bestuur haar verantwoording af.