Over doe!

Welkom op onze nieuwe website

Dat DOE! in beweging blijkt uit de vernieuwing die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 is ingezet. Zoals U ziet is de website vernieuwd, maar ook ons logo is veranderd. Uit het nieuwe logo blijkt dat er beweging is in onze partij. Stilstaan bij de huidige situatie en bij successen die DOE! in de afgelopen 4 raadsperiodes heeft behaald mag, maar we moeten vooruit.

 

In de ledenvergadering van maandag 27 november is Marinus Biemans met algehele instemming gekozen tot onze lijsttrekker. Hij zal de kar gaan trekken met als doel een geweldige verkiezingsuitslag straks in maart. Er zijn nog veel plannen om het wonen, werken en recreëren voor iedereen in Deurne nog aantrekkelijker te maken en daarvoor hebben we de steun nodig van de kiezer.

 

In de komende tijd kunt U ons bezoeken op verscheidene plaatsen in Deurne tijdens onze DOE TOUR. U herkent onze caravan direct en we nodigen U uit om onder het genot van een kop koffie of thee met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van Deurne. Met Uw input gaan we ons verkiezingsprogramma schrijven, want de signalen uit de samenleving nemen wij ter harte.
Ook zal binnenkort de definitieve kandidatenlijst worden gepresenteerd met alleen maar betrokken DOE-ers! Naast de website volgt U ons ook op facebook en twitter.

 

Het bestuur en de raadsfractie van DOE! wenst U allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2018 toe en we zien elkaar in onze caravan en uiteraard op 21 maart.

 

Groet,

 

Hans van Dijk bestuursvoorzitter DOE!

 

 


 

De lokale politieke partij DOE! is in 2002 opgericht. Na een eerste termijn in de oppositie zitten we sinds 2006 in de coalitie. Daar hebben we veel bereikt en onze verantwoordelijkheid genomen bij lastige en noodzakelijke beslissingen.

 

Gemeenschappelijk belang van Deurne

De politiek in Deurne kwam voort uit een tijd waar het verlenen van diensten nog werd ingegeven met het oog stemmen te winnen (cliëntelisme). DOE! is wars hiervan en zet zich in voor het gemeenschappelijk belang voor Deurne. Naar dit gemeenschappelijk belang gaan we iedere keer op zoek. De aanwezige verschillen in onze samenleving worden daarbij niet ondergeschikt gemaakt aan een zouteloos compromis. Deze verschillen maken we juist helder, wegen we af om vervolgens een expliciete en uitlegbare keuze te maken. Dit alles niet door mensen tegenover elkaar te zetten, maar samen om tafel.

 

Positief kritische grondhouding

Onze grondhouding is altijd positief kritisch. Positief is een grondhouding voor het benaderen van onderwerpen. Kritisch betekent dat we doorvragen en ook kijken naar wat keuzes betekenen voor de langere termijn.

 

DOE! – Democratisch, Open en Eerlijk

Vanaf onze oprichting zetten we ons volop in op onze sociaal-liberale standpunten. We staan voor de individuele vrijheid van de Deurnese inwoners, een toekomstbestendige en duurzame economie en voorzieningenniveau waarbij we klaarstaan voor mensen die dit – tijdelijk – niet lukt. Dit is een gezamenlijke opgave binnen een netwerk van inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven met ieder zijn eigen rol. De crisis zorgt nog meer dan voorheen dat we hier scherp op in moeten zetten om samen het maximale voor Deurne te bereiken.
Om dit te bereiken moet volgens DOE! de gemeentelijke organisatie open en eerlijk zijn om het gemeenschappelijk belang met expliciete en uitlegbare keuzes te maken.

 

Ons doel

Ons doel is het vertegenwoordigen van onze inwoners in de gemeenteraad van de gemeente Deurne een en andere conform onze statuten. We vergaderingen minimaal eens per maand aan de hand van voorstellen die het college van Burgemeester en Wethouders aan ons voorleggen waarbij we als uitgangspunt ons partijprogramma hanteren. Iedere vier jaar stellen we een nieuw partijprogramma op. Onze standpunten verwoorden we in de raads- en commissievergaderingen.

 


 

Jaarverslagen

Onderstaand zijn de jaarverslagen van de afgelopen jaren te raadplegen. Hierin blikken wij terug op het betreffende jaar aan de hand van onze speerpunten en legt het bestuur haar verantwoording af.

 

Social Media