Standpunten

1.

DOE! LEEFT!

 • ONZE INWONERS AAN ZET: DE DOE-DEMOCRATIE!
 • ONS ONDERWIJS KOESTEREN EN UITBREIDEN
 • IEDER KERKDORP EEN BASISSCHOOL
 • VEILIGE SCHOLEN
 • STERK OP BLIJVEN TREDEN
 • POSITIEVE ENERGIE IN HET LANDELIJKE GEBIED

Lees meer

DOE! WERKT!

2.

 • ECONOMIE STIMULEREN
 • ONDERNEMERS SNEL VAN DIENST ZIJN
 • METERS MAKEN MET VERBETEREN DEURNE CENTRUM
 • DEURNE ENERGIENEUTRAAL: KANSEN VOOR ONZE ONDERNEMERS
 • BEDRIJVENTERREIN: REGEREN IS VOORUITZIEN
 • WERKGELEGENHEID EN VOLDOENDE WERKNEMERS
 • (JONGE) DUURZAME AGRARISCHE ONDERNEMERS STIMULEREN

Lees meer

3.

DOE! ZORGT!

 • TIJDELIJK BIJSPRINGEN, ALS DIT NODIG IS
 • MAATWERK VOOROP
 • ZORG DICHTBIJ
 • SOCIALE NETWERKEN UITBREIDEN
 • ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
 • SAMEN MET INWONERS REGELDRUK IN DE ZORG VERLAGEN
 • ÉÉN AANPAK IN DE JEUGDZORG
 • INZETTEN OP PREVENTIE
 • GESCHIKTE ARBEIDSPLAATSEN

Lees meer

DOE! VERBINDT!

4.

 • GOEDE INFORMATIEVOORZIENING EN COMMUNICATIE
 • NAAST INWONERS STAAN
 • SAMENWERKEN IN HET BELANG VAN DEURNE
 • DEURNE BLIJFT ZELFSTANDIG
 • DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
 • VOLDOENDE GEMEENSCHAPSHUIZEN
 • GEMEENTELIJKE FINANCIËN OP ORDE

Lees meer

5.

DOE! SPORT!

 • PASSENDE EN SLIMME SPORTVOORZIENINGEN
 • ZWEMVOORZIENING HOORT BIJ DEURNE
 • BUITENSPORT NOG BETER

Lees meer

DOE! WOONT!

6.

 • BETAALBARE WONINGBOUW JEUGD
 • PASSENDE WONINGEN OUDEREN
 • VAN HET FOSSIELE GAS AF!
 • WAARDEVOLLE GEBOUWEN, PLEKKEN EN LANDSCHAPPEN
 • WOONLASTEN VERLAGEN
 • GLASVEZEL AANLEGGEN

Lees meer

7.

DOE! ONTWIKKELT!

 • BEREIKBAARHEID DUURZAAM VERBETEREN
 • EEN GROENE GEMEENTE: SCHOON, AANTREKKELIJK EN NUTTIG
 • EXTRA INZETTEN OP VERDUURZAMING
 • ENERGIENEUTRAAL VASTGOED
 • MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
 • VOORKOM VERSPILLING
 • MILIEUSTRAAT AANPASSEN

Lees meer

DOE! ONTSPANT!

8.

 • RUIMTE OM TE RECREËREN, OOK IN DE PEEL
 • ONZE PARELS PROMOTEN
 • GEEF ONZE MUSEA EEN EERLIJKE KANS
 • CULTURELE HUISKAMER VAN DEURNE
 • VERGEMAKKELIJK VERGUNNING (SPORT)EVENEMENTEN

Lees meer