Persbericht

Deurne, 20 januari 2021

 

DOE! stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

De leden van DOE! hebben ingestemd met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. “Ik ben trots op onze lijst met 50 kandidaten uit de hele gemeente. Een gezonde mix van vernieuwing en continuïteit”, aldus lijsttrekker Marinus Biemans. “Door deze mooie club mensen uit de hele gemeente Deurne weten we wat er speelt en kunnen we het DOE!-geluid goed vertegenwoordigen.” De top 15 van DOE! bestaat uit:

 

 

Namen Plaats
1. Marinus Biemans Deurne-Centrum / Koolhof
2. Marjan Vrijnsen – de Corte Heiakker / Zeilberg
3. Bram van Neerven Sint Jozef
4. Emmy Thijssen – van Loon Liessel
5. Ine van Bakel Heiakker
6. Wim Luijten Helenaveen
7. Pierre Coopmans Walsberg
8. Elke Coppus – Verhees Deurne-West / Houtenhoek
9. Dirk van der Kant Rijtse Vennen
10. Maarten Smets Deurne-Centrum
11. Fanny van Kessel – Schrama Heiakker
12. Ton Schreurs Neerkant
13. Anne-Mijke Verhagen – Berkers Heiakker
14. Leon Swinkels Vlierden
15. Bart van Lierop Heiakker

 

Het DOE!- verkiezingsprogramma 2022-2026

DOE! is er voor alle doelgroepen in Deurne. Marinus Biemans: “DOE! vindt openheid en eerlijkheid erg belangrijk. Keuzes maken we altijd in het gemeenschappelijk belang. Het is goed leven in onze gemeente, dat willen we zo houden én waar nodig verbeteren. Dit doen we altijd met een positief kritische houding.” In het verkiezingsprogramma is veel aandacht voor de betrokkenheid van inwoners, het verbeteren van de woon- en leefomgeving en voor goede voorzieningen.

 

Wat duidelijk is, is dat Nederland – en zeker ook Deurne – aan de vooravond staat van meerdere grote veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan ons buitengebied, de verhouding tussen inwoners en de overheid (die door corona verder onder druk is komen te staan), onze veranderende economie en de groei die de Brainportregio doormaakt. DOE! wil hier goed op inspelen en de kansen die deze veranderingen bieden omarmen!

 

Ook wil DOE! deze periode nog meer handen en voeten geven aan het vergroten van de betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers door initiatieven te stimuleren én mensen vroegtijdig te informeren bij plannen. De grote veranderingen vragen namelijk de komende tijd om het maken van duidelijke keuzes. Het is belangrijk dat iedereen daarbij blijft aangehaakt. Iedereen doet mee bij DOE!

 

DOE! is klaar voor de verkiezingen en voor de komende periode. Benieuwd naar onze mensen en ons verkiezingsprogramma? Kijk eens op www.deurnedoe.nl en volg onze social media kanalen.