DOE! Woont!

Betaalbare woningbouw Jeugd

DOE! blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van betaalbare woningbouw voor de jeugd (starters). We moeten voorkomen dat zij onze gemeente verlaten. Deurne en haar kerkdorpen moeten leefbaar blijven, ook in de toekomst.

 

Passende woningen ouderen

Iedereen moet volgens ons zolang mogelijk in zijn eigen woning kunnen blijven wonen, wanneer hij/zij dat wil. Ook voor ouderen in de sociale huursector moeten passende woningen beschikbaar zijn, zodat zij doorstroom mogelijk maken.

 

Van het fossiele gas af!

Nieuwe huizen moeten standaard geen aardgasaansluiting meer hebben. Het is belangrijk om dit besluit nu te nemen om te voorkomen dat in de toekomst onnodige kosten worden gemaakt. Graag gaan wij aan de slag met de eerste gasloze buurt!

 

Waardevolle gebouwen, plekken en landschappen

Karakteristieke (en monumentale) gebouwen, plekken en landschappen zijn het visitekaartje van onze dorpen en het landelijk gebied. Het is medebepalend voor onze identiteit; het maakt ‘Deurne’ tot ‘Deurne’ en niet ‘Den Dungen’. DOE! vindt het behoud en de versterking hiervan belangrijk. DOE! maakte zich daarom onder meer hard voor het behoud van de oude huishoudschool Sancta Maria.

 

Woonlasten verlagen

DOE! zorgde in de afgelopen periode voor lastenverlaging. In de regio staan we echter nog steeds hoog in de lijst wat betreft de woonlasten, wat betekent dat we ten opzichte van andere gemeenten nog steeds hoge woonlasten hebben. De verlaging van woonlasten willen we de komende periode dus doorzetten, onze hoge positie op de ranglijst van hoge woonlasten dus niet 😉.

 

Glasvezel aanleggen

Wij zien (goed) internet net zoals gas (nog even), water en elektriciteit als nutsvoorziening. Daarom wordt het nu echt tijd dat zowel in de kernen als in het buitengebied glasvezel wordt aangelegd.

 

DOE! Woont kandidaten