Nieuw college in Deurne

Zoals eerder al bekend is gemaakt zijn in goed overleg de afgelopen periode met alle politieke partijen in Deurne gesprekken gevoerd. DOE! heeft als winnaar van de verkiezingen de leiding gevoerd bij de gezamenlijke en individuele gesprekken. Bij deze gesprekken is met alle partijen onder andere afgesproken dat de gemeenteraad ook deze keer een breed gedragen raadsprogramma gaat opstellen. Verder vormen de partijen DOE!, DeurneNU, PGP Deurne (Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA) en VVD een brede coalitie.

 

Versterking van het college

Naar aanleiding van de gesprekken en zoals eerder al kenbaar is gemaakt zien alle politieke partijen grote opgaven waar de gemeente Deurne in de komende jaren voor staat. Denk bijvoorbeeld aan het goed aansluiten bij de zorgbehoefte, het verduurzamen van Deurne, het vormgeven aan de veranderingen in ons buitengebied en het blijvend verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van onze inwoners. Om ervoor te zorgen dat al deze en vele andere opgaven de benodigde bestuurlijke aandacht krijgen, is het goed om het college te versterken met een extra wethouder. Het nieuwe college zal dus uit vier wethouders bestaan.

 

Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling

Op verschillende momenten hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de vier coalitievormende partijen. Hoewel het zetelaantal van de vier coalitievormende partijen verschillend is, zijn de onderlinge verhoudingen zo dat we hebben afgesproken dat iedere partij één kandidaat-wethouder levert. Dit maakt dat er naast de huidige wethouders Marinus Biemans (DOE!) en Helm Verhees (DeurneNU) twee nieuwelingen worden voorgedragen door respectievelijk PGP Deurne en de VVD. PGP Deurne draagt Willy van den Berg voor en de VVD Tom Oomen als kandidaat-wethouder.
De portefeuilleverdeling per kandidaat-wethouder is als volgt:

 

Marinus Biemans (1e locoburgemeester)
– Ruimtelijke Ordening (stedelijk en landelijk gebied)
– Wonen
– Economie & Arbeidsmarkt

 

Helm Verhees (2e locoburgemeester)
– Openbare Ruimte
– Mobiliteit
– Specifieke huisvestingsopgaven (Arbeidsmigranten, CPO, Wonen en zorg & alternatieve woonvormen)

 

Willy van den Berg (3e locoburgemeester)
– Zorg
– Kunst en Cultuur
– Onderwijs

 

Tom Oomen (4e locoburgemeester)
– Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
– Duurzaamheid
– Financiën

 

Zoals inmiddels te doen gebruikelijk vindt er de komende periode een analyse plaats voorafgaand aan de installatie van de kandidaat-wethouders. De installatie van het nieuwe college is gepland op 31 mei 2022.